Jak je to s těmi čipy?

2. 11. 2019

Donesli se k vám informace, že očkování proti vzteklině nebude po 1.1. 2020 platné, pokud pes není čipován? V tomto článku shrnu jak se věci mají.

Legislativa

Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu, odkaz zde https://1url.cz/6MPDC byla v roce 2017 vydána novela veterinárního zákona, viz https://1url.cz/eMPDf, ve které je v části první čl. I v bodu 9 toto:

Očkování psa proti vzteklině podle odstavce 1 je platné, pouze pokud pes splňuje podmínky na označení zvířat v zájmovém chovu stanovené v čl. 17 odst. 1 předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu65), s výjimkou psa, který byl označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Chovatel, který chová psa, je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Identifikačním číslem psa se rozumí alfanumerický kód zobrazený transpondérem, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa.

Článek 17 předpisu EU praví: 1. Zvířata v zájmovém chovu druhů uvedených v části A přílohy I musí být označena aplikací transpondéru nebo zřetelně čitelným tetováním provedenými před 3. červencem 2011.

V části A jsou uvedeny tyto druhy: Psi (Canis lupus familiaris) Kočky (Felis silvestris catus) Fretky (Mustela putorius furo)

Na závěr novely veterinárního zákona je toto: ČÁST SEDMÁ , ÚČINNOST, Čl. VIII
      Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Převedeno do „lidštiny“: s platností od 1.1.2020 nebude očkování proti vzteklině psa, který není identifikačně označen čipem, považováno za platné. Výjimku tvoří psi označení před 3.7.2011 čitelným tetováním. A ještě dodávám, že očkování psa proti vzteklině je ze zákona povinné. 

Kde psovi čip pořídit?

K označení psa čipem jsou způsobilí pouze veterinární lékaři. Čip psa pořídíte v ceně kolem 500,-Kč, zjišťováno v Praze i v mimopražských ordinacích. Ale pozor, načipováním psa to nekončí! Je vaší povinností zajistit, aby toto identifikační číslo, nejčastěji v podobě EAN kódu čipu, bylo zaznamenáno v očkovacím průkazu psa.

Zaregistrování čipu do databáze

Tak, pes má čip a vy dobrý pocit, že jste dostáli zákonu, ale chyba lávky, bez toho, aby číslo čipu bylo zavedeno do databáze, vašeho psa v případě jeho zaběhnutí, krádeže apod nikdo neidentifikuje. Číslo čipu doporučuji registrovat v největší a nejdéle působící databázi Národní registr majitelů zvířat https://www.narodniregistr.cz/. Registrace čipu vašeho psa vás bude stát 198,-Kč a vše jde udělat online z pohodlí domova.

Vyvarujte se podomácké aplikace čipů!

Ve snaze ušetřit pár stokorun se někteří majitelé zajímali o objednání čipu s aplikátorem z Číny. K této praktice jsem požádala o vyjádření MVDr. Barboru Červenou:

„Neodborná aplikace čipu s sebou může přinést různé komplikace, které zvířeti zbytečně ublíží. Během nesprávné aplikace mohou být zasaženy kožní cévy, takže se objeví i silné krvácení, může dojít k poškození periferních nervů či svalů. Může se také následně objevit zánětlivá reakce, obzvláště pokud nebyla dodržena pravidla předaplikační očisty. Vzhledem k tomu, že aplikační jehla je poměrně tlustá, může dojít k vypadnutí čipu z rány, když si dotyčná aplikující osoba nedá pozor.“

Pokud nemáte psa načipovaného, návštěvu veterináře neodkládejte.